Komunikaty Prasowe

Grupa Multimedia Polska publikuje wyniki finansowe za trzy kwartały 2016 r.

  • Przychody Grupy Multimedia Polska za trzy kwartały 2016 r. wyniosły 550 mln zł, co oznacza wzrost o 4,4% w porównaniu do roku ubiegłego.
  • Skorygowana EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 253,8 mln zł, a marża EBITDA 46,1%.
  • Zysk netto po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 21,9 mln zł.
  • Liczba dostarczonych usług (RGU) na koniec września 2016 r. wzrosła
    o 5,2% r/r do 1,74 mln.
  • Na koniec września 2016 r. z usług Multimedia Polska korzystało ponad 835 tys. klientów.

- Pomimo dużej konkurencji i presji cenowej na rynku telekomunikacyjnym zwiększyliśmy liczbę dostarczonych usług oraz odnotowaliśmy wzrost średniego miesięcznego przychodu na klienta mówi Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia Polska. Po trzech kwartałach tego roku widzimy też pozytywne efekty przyjętej przez nas strategii poszerzenia portfela produktów o usługi spoza rynku telekomunikacyjnego, dzięki czemu stajemy się dostawcą kompleksowych rozwiązań dla gospodarstw domowych i firm. Jestem przekonany, że obserwowany wzrost popularności tych usług przełoży się niebawem na wynik finansowy naszej Grupy.

 Stabilne przychody i wzrost znaczenia nowego obszaru usług

Grupa Multimedia Polska wypracowała w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. 550,0 mln zł przychodów co oznacza wzrost o 4,4% w porównaniu do roku ubiegłego. Grupa odnotowała wzrost przychodów w segmencie telewizji o 4,5% w odniesieniu do roku poprzedniego (z 261,2 mln zł do 273,0 mln zł) oraz 1% w segmencie Internetu (z 166,5 mln zł do 168,4 mln zł). Sprzedaż w segmencie telefonii była niższa o 11% r/r i wyniosła 69,7 mln zł. Na uwagę zasługuje wzrost przychodów w segmencie pozostałych usług, spoza dotychczasowej działalności telekomunikacyjnej (energia, gaz, usługi monitoringu, ubezpieczenia), o 84% r/r do poziomu 38,9 mln zł. Po pierwszych 9 miesiącach 2016 r. przychody z segmentu telewizji stanowiły 49,6%, z Internetu 30,6%, z telefonii 12,7%, a pozostałe przychody stanowiły 7,1%.

Rosnąca liczba dostarczanych usług

Na koniec września 2016 r. Grupa Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,74 mln usług (RGU), czyli o 5,2% więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost RGU związany był z poszerzeniem portfela usług, a także wzrostem w zakresie segmentu telewizyjnego.

Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,08 na koniec III kwartału 2016 r. wobec 2,06 na koniec II kwartału. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) w III kwartale 2016 r. wyniósł 70,0 zł w porównaniu do 67,1 zł w III kwartale rok wcześniej.

Na koniec września 2016 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz ponad 835 tys. klientów, z których: 397 tys. korzystało z jednej usługi, 310 tys. z dwóch, a 128 tys. z co najmniej trzech usług.

EBITDA i zysk netto

Skorygowana EBITDA za trzy pierwsze kwartały 2016 r. wyniosła 253,8 mln zł wobec 263,0 mln zł za ten sam okres rok wcześniej.

Koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji) wzrosły o 13% r/r do 304,0 mln zł, co jest związane z wyższymi kosztami zmiennymi nowych usług (w związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży tych usług), rozszerzaniem oferty programowej oraz wyższymi kosztami marketingu w związku z naszą kampanią w mediach ogólnopolskich. Niekorzystny wpływ na wynik miały też kursy wymiany walut (wzrost kosztów operacyjnych łącznie o kwotę ok. 4,1 mln zł). Zysk netto po trzech pierwszych kwartałach 2016 r. wyniósł 21,9 mln zł.

Inwestycje Multimedia Polska

W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 169 mln zł. W ramach 125,4 mln zł przeznaczonych na rozbudowę, modernizację i utrzymanie własnych sieci – 72,6 mln zł stanowiły inwestycje rozwojowe, związane bezpośrednio ze zwiększeniem zasięgu usług i aktywacją nowych abonentów, a 52,8 mln zł tzw. inwestycje utrzymaniowe związane z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług.

 

Informacje o Multimedia Polska SA

Multimedia Polska SA to czołowy ogólnopolski dostawca usług telekomunikacyjnych – telewizji cyfrowej, szybkiego internetu stacjonarnego i mobilnego z pakietem bezpieczeństwa, a także telefonii stacjonarnej i mobilnej. Wśród kompleksowych usług dla domu spółka oferuje również: ubezpieczenie mieszkania, wideo monitoring, energię elektryczną oraz gaz. Szczegółowe informacje dostępne są na multimedia.pl oraz facebook.com/MultimediaPolskaSA.